Podela paketa HNKA 23.12.2015.

 ppAkcija pomoći najsiromašnijim građanima i ovog puta sprovodi se pod pokroviteljstvom  same aktivnosti fonda. Uz pomoć studenata i članova do domova korisnika distribuirano je 175 paketa. Važno je naglasiti da je sredstva za 20 paketa obezbedio ambasador Kuvajta Jususf Ahmed Abduselam lično kao znak kontinuirane podrške fonda.
Jedan od pricipa HNKA jeste da se ne snimaju oni kojima se pruža pomoć.
RTV